«Devyatka.ru», программа «Давеча» от 26.03.2019 г.

Телеканал «АКТВ», программа «АКТВ Вести» от 25.03.2019 г.

ТРК «Моя Удмуртия», программа «Новости» от 07.03.2019 г.

ТРК «Моя Удмуртия», программа «Новости» от 06.02.2019 г.

ТРК «Моя Удмуртия», программа «Новости» от 05.02.2019 г.

ГТРК «Удмуртия», программа «Вести. Удмуртия» от 30.01.2019 г.

ГТРК «Удмуртия», программа «Вести. Удмуртия» от 29.01.2019 г.

Страница 5 из 36